Friday, 19 January 2018

PLASTIC FREE TOWN PROJECT: BOTTLES AND STRAWS (SPANISH VERSION)

A Plastic Free School Project
Información para la campaña en bares y restaurantes


Información básica

- Cuando se produce un objeto de plástico de un solo uso (botellas, pajitas, bolsas, envoltorios…) se consumen muchos recursos naturales (petróleo, agua…) y energía. Muchas veces, es un gasto enorme para algo que utilizamos solo unos minutos.

- En el mundo se usan 1.000.000 de botellas de plástico cada minuto.

- Solo el 9% del plástico producido a lo largo de la historia se ha reciclado. El resto ha ido a basureros o espacios naturales.

- En los basureros, al descomponerse, el plástico contamina el suelo que cultivamos y el agua con la que regamos o que llega hasta nosotros.

- Las botellas y pajitas son ligeras y, cuando se abandonan o quedan a la intemperie, el viento y el agua las arrastran con facilidad hasta ríos y mares.

- El plástico tarda cientos de años en descomponerse. Se va fragmentando en partículas cada vez más pequeñas que flotan en el mar y son asimiladas por el plancton y por los animales marinos. Así entran en la cadena alimentaria y llegan a nosotros. Otras veces los matan por envenenamiento o asfixia o afectan a su capacidad reproductiva.

- El reciclaje de plástico es difícil. Es difícil de clasificar y, según su calidad, a menudo solo se puede reciclar una vez

- El cristal y el aluminio son mejores opciones porque se pueden reciclar indefinidamente. Pero todavía mejor es fomentar que se usen envases reutilizables. Reducir el la utilización de envases de un solo uso.

- El plástico agota nuestros recursos naturales y ahoga nuestros océanos y cada vez que vendemos o compramos una botella creamos más demanda para usar más plástico.

PREGUNTAS - ENCUESTA

1. Si alguien pide una botella de agua, ¿le dan una de plástico o una de cristal?
2. Si dan botellas de plástico, ¿por qué? ¿cuáles son sus ventajas?
3. ¿Los refrescos (Kas, Coca Cola, Fanta, tónica…) los venden en latas, en botellas de cristal o en botellas de plástico?
4. ¿Cuántas botellas de plástico de agua venden a la semana, más o menos? 
5. Cuántas botellas de plástico de refrescos venden a la semana?
6. ¿Si alguien entra y les pide un vaso de agua del grifo, se lo dan? ¿Les parece mal?
7. ¿Ponen pajitas con las bebidas siempre / nunca / cuando los clientes las piden?
8. ¿Cuántas pajitas usan a la semana, más o menos?
9. ¿Separan el plástico y lo llevan a un contenedor de reciclaje? ¿Nunca, siempre, a veces?
10. Si no reciclan, ¿por qué?
11. ¿Creen que las botellas de plástico y las pajitas son necesarias?


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certifico que recibín información sobre a utilización de plásticos dun só uso a través dos seguintes alumnos de 2º de ESO do IES A Sangriña:Comprométome a (sinalar o que corresponda):

____ Non vender botellas de auga de plástico.

____ Non vender refrescos en botellas de plástico.

____ Non proporcionar palliñas para beber a menos que sexan realmente necesarias.

____ Utilizar palliñas de papel ou reutilizables (de bambú / madeira, metal…)

____ Dar aos meus clientes o a quen a solicite auga da billa nun vaso de cristal.

____ Separar e depositar no contedor axeitado os envases que se utilicen no meu establecemento.Nome:Establecemento (tipo e Nome):Sinatura:


Wednesday, 3 January 2018

Bye-bye to free single-use plastic bags.A new year has begun, and, with it, great news for all of us who think there is no room for single-use plastic bags in our lives anymore.


Although many Spanish people are starting to bring their own reusable bags with them when they go shopping, some studies say that in Spain we used around 133 carrier bags per person in 2017. Only 10% of the bags we use are recycled. And we know what happens to the rest of them: they end up in landfills, in incinerators, or in water streams. 

The light-weight bags they give us in most supermarkets are the most dangerous and polluting kind. They are everywhere, they break easily and they are difficult to recycle, so they end up polluting rivers and seas with serious consequences on the ecosystems, on marine animals and on mankind.


It is clear that we need to reduce and finally stop using these bags. That is why a European Directive was introduced in 2017. According to it, all member states will have to change their policies. They have two options: 
- Limit the amount of plastic bags to 90 per person per year in 2020 and 40 by 2016. 
- Ban free plastic bags and charge for them.

The Spanish government has chosen the second option, and it has banned free plastic bags in our country. This means that, as of January 2018, all shops in Spain will have to ask their customers to pay a minimum of 5 and a maximum of 30 cents per bag. Prices may vary and they will depend on the types of bags we require.  For example, light and easily breakable bags will cost 10 cents (5 if they are compostable), and more resistant varieties 15 cents or more. Compostable bags will be a bit cheaper than non-compostable ones of the same weight.

As an exception, very light bags will still be free if they are necessary for hygiene or food conservation reasons, for example, the ones we use for bulk products or at the fruit and vegetables, fish, meat or cheese counters. 

So plastic bags will still be around and available. Still a lot of plastic... But we must remember that there are options for us. We can always say no to plastic bags and bring our own bags and containers with us. 

Looking forward to the day when we can say bye-bye to plastic bags for good.

Wednesday, 13 December 2017

Seven Billion DreamsHow many environmental issues can you spot in this 2-minute video?Ordinary Life: Video Activity

ORDINARY LIFE

This video shows the morning routine of an average family, habitual actions that we repeat day by day without thinking about them even if they terribly damage our planet.

Watch the video. Then make a list of the conducts and behaviours that we can consider environmentally unfriendly and explain why they can have a negative effect on our planet.

Friday, 2 June 2017

Resultados das nosas enquisas


ANALIZANDO OS RESULTADOS

Chegados a este punto do proxecto, cómpre botar unha mirada atrás e lembrar que foi o que fixemos ata chegar aquí:

En primeiro lugar, vimos a necesidade de traballar nun tema tan importante como a reciclaxe. O noso centro é grande, con moito alumnado e profesorado, polo que a reciclaxe de todo aquilo que manexamos se volve vital.


IM1. Reunión do profesorado

Puxémonos mans á obra e traballamos de xeito coordinado entre varios departamentos para organizar un proxecto que nos permitise acadar os obxectivos que nos marcamos neste inicio.


Cos obxectivos xa fixados, e xuntando folgos con varios departamentos para traballar de xeito interdisciplinar, comezamos a traballar en varias liñas: a análise dos medios dispoñibles no centro, a elaboración da enquisa, a indagación sobre o tema da reciclaxe, o vocabulario específico en inglés… 

Ata conseguimos renovar colectores do centro, para detallar cal é a función de cada un, grazas a axuda dos compañeiros de Automoción e Plástica.


IMG-20170324-WA0003.jpg
IM2. Colectores do exterior do centro
IMG-20170405-WA0005.jpg
  IM3. Colector de residuos orgánicos situado ao lado da cafetería


Sen dúbida tiñamos aínda moito traballo por diante, pero pouco a pouco as cousas foron tomando o rumbo correcto.


Con moito esforzo e moitas horas de dedicación, chegamos ata o que neste texto queremos detallar, os resultados da enquisa analizados polo alumnado de 1º da ESO. 

IMG_20170331_125533.jpg

IM5. Alumnado de 1º da ESO analizando as enquisas
IM4. Documento resumo da enquisa

Estes resultados foron obtidos revisando cada unha das enquisas, dándolle sentido a cada pregunta para corroborar se os resultados eran válidos, e interpretando o que os números nos estaban a dicir. Estas son algunhas das nosas conclusións:


NO RECREO

Como traemos a merenda? 

Máis da metade do alumnado do centro (un 54 %) emprega ou ben bolsas plásticas dun só uso para traer a merenda ao centro, ou film/papel albal. Este hábito xera unha cantidade moi importante de residuos plásticos que poderían ser evitados mediante o uso de bolsas reutililzables ou empregando outro tipo de materiais menos contaminantes.

Que bebemos? 

Aparentemente, segundo as enquisas, no centro non se merca un número moi alto de botellas de plástico ou refrescos de lata. Un 69% do alumnado e un 57% do profesorado afirma non mercar nunca ditos produtos. Non obstante, a nosa cafetería vende aproximadamente 90 botellas de plástico, 30 refrescos en lata y 70 vasos de café non reutilizables cada semana. É necesario reducir este número e reutilizar e reciclar estes envases cando sexa posible. 

Que facemos cos residuos que xeramos? 

En relación coa idea de reutilizar as botellas, a enquisa indícanos que case un 64 % do alumnado e profesorado garda as botellas para empregalas un par de veces máis. Esta actitude e moi positiva, e podería incluso mellorarse mediante o uso de botellas destinadas a este tipo de usos, xa que entorno a un 63% do alumnado afirma que non emprega este tipo de botellas, incrementándose esta porcentaxe nos últimos cursos da Educación Secundaria.
En canto aos residuos orgánicos (sobras da comida, carapelas de froita...) un 79% do alumnado e profesorado afirma que reciclaría este tipo de residuos se tivese un compostor preto da cafetería. Adiantándonos a esta idea, no centro colocouse un compostor que funcionará de marabilla coa colaboración de todos aqueles que se mostraron favorables ao seu uso.

IM7. Compostor situado

no exterior do centro

IM6. Alumnado traballando no compostor.
NA RÚA
Como mercamos na rúa? 


Outro dos puntos tratados, e o cal dou pé ao inicio deste proxecto, foi a utilización e o reciclaxe de bolsas de plástico. De media, un 59% do alumnado indica que emprega bolsas reutilizables á hora de facer a compra. Sen embargo, este número está moi por debaixo do desexable, xa que a cantidade de bolsas que se empregan cada día nos supermercados e tendas da vila é desorbitada, e só poñendo todos o noso gran de area poderemos reducir dita cantidade. Seguro que moitos, aínda que non a empreguen, teñen na casa unha bolsiña de tea que, en moitas ocasións, resulta ata divertida ou fermosa. 

Que mercamos na rúa? 

A enquisa permitiunos comprobar que o produto que máis mercamos son as botellas de auga de plástico (59%), seguidas dos vexetais/froita en envases de plástico tamén (29%). Este consumo de plástico é bastante alarmante, pero cando menos, o produto que máis se recicla nos fogares tamén é o plástico, cun 65%, seguido do papel e cartón (62%), e do vidro (61%). Resulta de interese que o produto que menos se recicla é o aceite, tan só cun 45%, sendo un dos produtos máis contaminantes.

Por que non reciclamos máis? 

Os resultados da enquisa indícannos que, en xeral, o alumnado non recicla porque non ten tempo ou porque lles da preguiza acercarse a algún colector de reciclaxe, ascendendo a porcentaxe a un 33%. En canto ao profesorado, un 16% afirma que non dispón de colectores preto do seu domicilio para poder reciclar de xeito correcto. 

E se houbese colectores preto dos nosos domicilios? En dito caso, entorno a un 80% do profesorado e alumnado afirma que si reciclaría.


En conclusión, os resultados da enquisa invítannos a reflexionar sobre a importancia da redución do consumo de certos productos, especialmente botellas, bolsas e outros envoltorios plásticos, e da reciclaxe, tanto no centro como nos nosos fogares. E tamén nos fan pensar na necesidade de buscar axuda nas autoridades locais, para fomentar así o uso dos colectores e aumentar o seu número nas zonas nas que non están tan presentes. 

O proxecto continúa o seu camiño buscando acadar o resto de obxectivos. Toca insistir na concienciación dos membros da comunidade educativa, prestar atención á actitude das familias e levar a cabo a nosa campaña nos establecementos comerciais da vila. Paso a paso.


Polo de agora engadimos unha imaxe na que se recolle que produtos deben ir a cada colector, por se algún despistado ten dúbidas acerca disto. Os nosos alumnos poden atopar paneis informativos sobre o tema nas paredes do centro e nos propios colectores. Friday, 12 May 2017

School composting workshop

As a key part of our zero waste school project, we have designed a plan to start composting the food remnants from both the canteen and our students' snacks. Although the amount of organic matter collected from the bins in the common areas is not very big, a large number of people have lunch in the cafeteria twice a week and a considerable amount of organic waste is produced there.

To introduce the topic to our students, we have watched some videos about how important composting oganic matter is, what we can compost, how composting happens, the best conditions for our compost pile or bin, what we must do step by step... 

These are some of the materials we have used:


 
- CEIDA, resources for the classroom: El compostaje casero(Spanish language)
- Composting at School, by US Composting Council. (With a very useful troubleshooting section)

We have talked about all this, we have turned two old rubbish bins into compost buckets, carried out several composting workshops, organised the groups that will take care of our compost bins and control the process, and talked to the canteen staff to ask for their collaboration. 
This is a summary of one of our composting workshops with 1 ESO students:

Thursday, 11 May 2017

A Guarda sen plástico. Información a titorías: presentacións e vídeos de utilidade.


1. Para entender mellor que é a mochila ecolóxica:Presentación Mochila Ecológica de iactinspain

2. Para entender a mochila ecolóxica dunha botella de plástico e os percorridos que pode seguir un envase despois da súa utilización. (Vídeo en inglés; podes activar os subtítulos en español).


3. Vídeo de concienciación sobre o abandono de lixo. Lendas en inglés. Coa participación de alumnos de 2º de ESO.